Aynı amaca sahip olan federasyonlar tarafından ortak projeler yürütmek, güç birliği sağlamak ve uluslararası etkinliklere katılmak amacıyla konfederasyon kuruluşu gerçekleştirilir. Konfederasyon kurmak için en az 3 federasyonun bir araya gelip, genel kurulda karar almış olması gerekiyor. Bu süreçte genel kurulda karar almak tek şart değil. Dernek ve federasyon kurmak için gerekli olan tüm kuruluş süreci konfederasyon kuruluşu için de geçerlidir.

Konfederasyon Nasıl Kurulur
Konfederasyon Nasıl Kurulur

Doldurulmuş olan Ek-2 Kuruluş Bildirim Formu, Konfederasyon tüzüğü ve ekleri ile birlikte en büyük il mülki idare amirliğine başvuruda bulunulur. İl mülki idare amirliği tarafından federasyon kuruluşu esasında olduğu gibi 60 gün içerisinde esastan ve usulden inceleme gerçekleştirilir. Herhangi bir eksiklik olmaması durumunda Konfederasyonun kütüğe kesin kaydı gerçekleştirilir.

ELKA GROUP STK Geliştirme ve İdari Hizmetler olarak alanında uzman ekibimizle tüm süreçlerde yanınızda yer almaktayız. Mali, Hukuki ve İdari alanlardaki profesyonellerimiz bürokratik işlemleri gerçekleştirirken, sizler STK amaç ve faaliyetlerinize odaklanabilirsiniz.

Konfederasyon Kurmak İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar

En az 3 federasyonun bir araya gelmesiyle Konfederasyon kurabilmek için, federasyon genel kurullarında bu yönde karar alınması gerekir. Tabi federasyon tüzüğünde de üst kuruluş kurma konusunda olumsuz herhangi bir madde olmamalıdır. Olması durumunda genel kurulda tüzük değiştirilip, ardından konfederasyona kurucu üye olma kararı alınır. Konfederasyon kurmak için gerekli belgeler: 

  • Konfederasyon kuruluşu için federasyonları temsil edecek geçici kurucu üyeler için alınmış olan karar örneği (1 Adet)
  • Konfederasyon kurmak için alınmış genel kurul karar örneği ( 1 Adet )
  • Kurucu üye temsilcileri tarafından doldurulup, imzalanmış olan EK-2 konfederasyon kuruluş bildirim formu (1 Adet)
  • Konfederasyon kurmaları için yetkilendirilmiş olan kişiler tarafından her bir nüshası imzalanmış olan konfederasyon tüzüğü ( 2 Adet)
  • Yazışma ve tebligat almak için yetkili kişi ile birlikte geçici yönetim kurulu üyelerinin ad, soyad, adres ve iletişim bilgilerinin yer aldığı imzalı belge.
  • Kurucular arasında yabancı bir federasyon olması durumunda, İçişleri Bakanlığından izin alındığını gösteren yazılı beyan.
  • Konfederasyon adresi tapuda mesken olarak görünüyorsa, kat maliklerinden oy birliği ile izin alındığına dair muvafakatname. ( 1 Adet)

Yukarıda yer alan tüm bu evraklar il mülki idare amirliğine teslim edilir. Teslim alındığı anda verilecek olan alındı belgesi ile birlikte Konfederasyon tüzel kişilik kazanmış olur. 60 günlük evrak ve tüzük inceleme sürecinde herhangi bir olumsuz durum olmaması durumunda, kütüğe kayıt yapılarak konfederasyon kuruluşu tamamlanmış olur. Herhangi bir olumsuzluk olması durumunda tebligatla bildirimde bulunulup, 30 günlük ek süre tanınır. Bu süreçte eksiklik giderilmezse, fesih için gerekli prosedür uygulanır.

Not: Konfederasyon üye sayısı 3’ün altına düşerse, 3 aylık süre içinde eksikliğin tamamlanması için zaman tanınır. Bu eksiklik tamamlanmazsa, Konfederasyonun kendiliğinden feshi gerçekleştirilir.

ELKA GROUP STK Geliştirme ve İdari Hizmetler olarak tüm süreçleri sizler adına yürütmekteyiz. Detaylı bilgi almak için bizleri arayabilir, mesaj ya da mail gönderebilirsiniz.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir