Dernekler ortak faaliyetlerde bulunma, var olan güçlerini birleştirme, kaynaklarını paylaşma ve uluslararası etkinliklere katılma gibi sebeplerle federasyon kurmak isterler. Kuruluş amacı aynı olan ve kanunen herhangi bir kısıtlılığı bulunmayan en az 5 dernek federasyon kurabilir. Federasyon kuruluşu için bir araya gelecek olan derneklerin bu amaç doğrultusunda genel kurulda karar almış olmaları gerekir. Tüzükte üst kuruluşa katılma ya da kurucu olma konusunda herhangi bir engel var ise de, genel kurulda tüzük değişikliği yapılarak karar alınır.

 

Federasyon Nasıl Kurulur
Federasyon Nasıl Kurulur

Dernek kurmak için herhangi bir ön izin şartı aranmazken, bu durum federasyon kuruluşu için de geçerlidir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu tarafından tüm derneklere federasyon kurma hakkı tanınmıştır. Gerekli tüm evrakları tamamlandıktan sonra en büyük il mülki idare amirliğine kuruluş bildirim formu ile başvuruda bulunulur. Valilik alındı belgesi verilerek, federasyona tüzel kişilik kazandırılmış olur.

ELKA GROUP STK Geliştirme ve İdari Hizmetler olarak tüm kuruluş ve yönetim süreçlerinde sizlerin yanında yer almaktayız. Hukuki, Mali ve İdari alanda uzman olan kadromuz ile tüm bürokratik işlemleri tek bir çatı altında gerçekleştiriyoruz.

Federasyon Kurmak İçin Gerekli Belgeler ve Şartlar

Aşağıda sizlerle paylaşacağımız evrakların eksiksiz bir şekilde tamamlanıp, İl Mülki İdare Amirliğine verilmesi gerekiyor. Valilik tarafından evraklar 60 günlük süre içerisinde incelenir. Herhangi bir eksiklik bulunması durumunda, sizlere düzeltmeniz adına ek 30 günlük süre tanınır. Bu süre sonunda eksiklik tamamlanmaz ise, Federasyonun fesih işlemleri için Valilik tarafından gerekli süreç başlatılır. Federasyon kurmak için gerekli evraklar:

  • Aynı amacı taşıyan en az 5 derneğin yani tüzel kişiliğin genel kurulda almış olduğu üst kuruluş kurulmasına dair karar örneği ( 1 Adet Fotokopi)
  • Tüzel kişilik olan dernekleri, federasyon kuruluşu için temsil edecek olan kişilerin belirlendiğine dair dernek yönetim kurullarınca alınmış karar örneği ( 1 Adet)
  • Federasyon kurucusu olarak yetkilendirilmiş kişiler tarafından her sayfası imzalanmış olan federasyon tüzüğü ( 2 Adet)
  • Federasyon kurucu üyeleri tarafından doldurulup, imzalanmış olan Ek-2 Kuruluş Bildirim Formu. ( 1 Adet)
  • Kurucular arasında yabancı derneklerin bulunması durumunda, İç İşleri Bakanlığından izin alındığına dair kurucular tarafından imzalanmış yazılı beyan. Yabancı dernekler ise izin almak için EK-6 formu ve ekleri ile birlikte bakanlığa başvuruda bulunurlar.
  • Geçici yönetim kurulu üyeleri ile birlikte yazışma ve tebligat almaya yetkili kişinin adı, soyadı, adresi ve bilgilerini belirten imzalanmış belge.

Federasyon kurmak için yukarıdaki evrakların tamamlanıp, il mülki idare amirliğine teslim edilmesi yeterlidir. Federasyon kuruluş süreci derneklerin kuruluş süreci ile aynıdır. Kuruluş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde, zorunlu organların tamamlanabilmesi adına federasyon genel kurulu yapılmak zorundadır.

Not 1: Federasyon üye sayılarının 5’in altına düşmesi ve bu durumun 3 ay içerisinden düzeltilememesi durumunda kendiliğinden fesih edilmesi hükümleri uygulanır.

Not2: Tüzüğü incelemeden geçmemiş ya da kuruluşu esasında herhangi bir noksanlık olup, gidermemiş olan dernekler federasyona kurucu üye olamazlar.

ELKA GROUP STK Geliştirme ve İdari Hizmetler olarak alanında uzman ekibimiz ile tüm süreçlerde yanınızda yer almaktayız. Daha detaylı bilgi ve destek almak için bizleri arayabilir, mesaj bırakabilirsiniz.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir