Dernek kuruluş işlemlerini gerçekleştirmek için 2 önemli belgeye ihtiyaç duyulur. Bunlardan birisi EK-2 Kuruluş Bildirim Formu iken, diğeri dernek tüzüğüdür. Ek-2 formunu internetten indirip, bilgisayar ortamında doldurmak ve kurucu üyeler tarafından imzalamak yeterlidir. Dernek tüzüğü ise her STK’nın anayasası olma görevini görmektedir. Dernekler yönetmeliğinde yer alan zorunlu tüzük maddeleri ile birlikte, derneklerin yönetmeliğe uygun olarak kendi iç işleyişlerini düzenleyen maddeleri belirtmek durumundadırlar. Tüzük hazırlama esasında yapılacak olan hata dernek kuruluş işlemlerinin gecikmesine neden olabilmektedir.

Dernek Tüzüğü Hazırlamak
Dernek Tüzüğü Hazırlamak

Dernek tüzüğü örnekleri ile ilgili araştırma yaptığınızda karşınıza şubeli ve şubesiz tüzük örnekleri çıkacaktır. Bu örnekler İl Sivil Toplum Müdürlüğü tarafından paylaşılmıştır. Bu tüzükleri dernekler yönetmeliğine uygun olarak doldurmanız, dernek kuruluş işlemlerini sorunsuz bir şekilde tamamlamanızı sağlayacaktır. Ancak derneğinize özel bir tüzük hazırlamaktan ziyade, sadece kuruluş şartlarını gerçekleştirmiş olacaksınız. Bu doğrultuda tüzükte yer alana eksikliklerden dolayı sürpriz dernek cezaları ile karşılaşabilirsiniz. Bu cezalar 2022 yılı için 2356 TL ile 743.000 TL arasında değişmektedir.

ELKA GROUP STK Geliştirme Hizmetleri olarak bugüne kadar 1500+ derneğin kuruluş işlemini sorunsuz bir şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Alanında uzman profesyonel ekibimizle tüm süreci tek bir çatı altında yönetiyoruz. Risk almamak ve sürpriz cezalar ile karşılaşmamak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Dernek Tüzüğü Hazırlama

Her derneğin amaç ve faaliyetleri birbirinden farklıdır. Bu nedenle ortak tüzük hazırlamaktan ziyade, derneğinize özel olarak tüzük hazırlanmasını önermekteyiz. Mezunlar derneği, yardımlaşma derneği, köy derneği, cami yapımı derneği ve mesleki dernekler gibi bir çok türde dernek çeşitleri mevcut. Yapılacak olan faaliyetler kapsamında tüzükte gerekli detaylandırmalar yapılmalıdır.

Bir derneğin tüzüğünün şubeli ya da şubesiz olması büyük bir farklılık içermemektedir. Tek bir madde yardımı ile derneğin şubesinin olabileceği belirtilebilir. En önemli kısımlar genel kurulun gerçekleştirilmesi, faaliyet alanları, yürütülecek projeler, alınabilecek destekler, iç denetim, tüzük değişikliği ve dernek olağan dışı faaliyetlerine ilişkin maddeler düzenlenmelidir. Bu tarz maddelerde yapılacak olan bir eksiklik nedeniyle derneğiniz kendiliğinden fesih olma ya da ceza yeme tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir. Başlangıç aşamasında sorun yaşamazsanız bile, Valilik ve Kaymakamlık tarafından yapılacak olan dış denetimlerde geriye dönük ceza yenilmesi mıuhtemeldir.

Zorunlu Dernek Tüzüğü Maddeleri

5253 sayılı Kanun Madde 4’e göre her derneğin yazılı bir tüzüğü bulunur. Bu tüzükte yer alması gereken zorunlu maddeler aşağıdaki gibidir.

 • Derneğin adı ve merkezi.
 • Derneğin amacı ve bu amacı gerçekleştirmek için dernekçe sürdürülecek çalışma konuları ve çalışma biçimleri ile faaliyet alanı.
 • Derneğe üye olma ve üyelikten çıkmanın şart ve şekilleri.
 • Genel kurulun toplanma şekli ve zamanı.
 • Genel kurulun görevleri, yetkileri, oy kullanma ve karar alma usul ve şekilleri.
 • Yönetim ve denetim kurullarının görev ve yetkileri, ne suretle seçileceği, asıl ve yedek üye sayısı.
 • Derneğin şubesinin bulunup bulunmayacağı, bulunacak ise şubelerin nasıl kurulacağı, görev ve yetkileri ile dernek genel kurulunda nasıl temsil edileceği.
 • Üyelerin ödeyecekleri giriş ve yıllık aidat miktarının belirlenme şekli.
 • Derneğin borçlanma usulleri.
 • Derneğin iç denetim şekilleri.
 • Tüzüğün ne şekilde değiştirileceği.
 • Derneğin feshi halinde mal varlığının tasfiye şekli.

Yukarıda yer alan zorunlu dernek tüzüğü maddeleri dernekler yönetmeliği üzerinde yer almaktadır. Tüm bu maddeler dernek tüzüğünde alt başlıklar halinde detayları ile birlikte yazmalısınız. Tüzükte herhangi bir maddenin eksik bulunması durumunda, dernekler yönetmeliği kararları uygulanır. Örneğin; derneğin kapatılması durumunda nasıl tasfiye edileceği yazılmaz ise, dernek varlıkları aynı amacı taşıyan bir derneğe borçları ödendikten sonra aktarılır. Ya da herhangi bir uyuşmazlıkta Sulh Ceza Hakimliği karar verici merci olacaktır.

Dernek tüzüğü hazırlama konusunda daha detaylı bilgi edinmek için sizinle aynı amacı taşıyan derneklerin tüzüklerini incelemelisiniz. Bu doğrultuda faaliyetler ve etkinlikler ile ilgili fikir edinebilirsiniz.

Dernek tüzüğünün her bir nüshası kurucu üyeler tarafından imzalandıktan sonra, diğer kuruluş evrakları ile birlikte dernek kurmak için gerekli başvuruyu gerçekleştirebilirsiniz. Evraklarınızın tam olması durumunda size verilecek olan alındı belgesi ile birlikte derneğiniz tüzel kişilik kazanmış olacaktır. Hazırlamış olduğunuz evrakların incelenmesi 60 gün içinde gerçekleştirilir. Herhangi bir eksiklik olması durumunda tebligat ile bildirimde bulunulur. Genellikle bu eksiklikler dernek tüzüğü kaynaklık olmaktadır. Bildirilen eksiklikleri 30 gün içinde giderdiğiniz takdirde kuruluş işleminiz onaylanmış olacaktır. Aksi taktirde derneğin feshi için mülki idare amirliği tarafından Cumhuriyet Başsavcılığına dava açılması için başvuruda bulunulur.

ELKA GROUP STK Geliştirme Hizmetleri olarak tüm dernek kuruluş süreçlerinde sizlerin yanında yer almaktayız. Eksiksiz bir şekilde bürokratik süreci tamamlamak ve sadece dernek amaçlarına odaklanmak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir