Dernekler kar amacı gütmeyen en az 7 kişinin bir araya gelmesiyle kurulmuş olan 3. sektör kuruluşlarıdır. Amaçlarını gerçekleştirmek için proje yürütebilir, üyelik kabul edebilir ve para toplayabilirler. Bu doğrultuda yapılacak olan tüm dernek faaliyetleri İçişleri Bakanlığınca sıkı denetime tabidir. Yapılabilecek herhangi bir yanlışlık ya da usulsüzlükte kesilecek olan  dernek cezaları hem dernek yönetimini hem de tüzel kişiliği bağlayacaktır. Bu cezalar idari para cezası olabileceği gibi, adli yani hapis istemiyle yargılanmayı gerektirebilir.

Dernek Cezaları
Dernek Cezaları

2022 yılı için %36,2 yeniden değerlendirme oranı kapsamında dernek cezaları  2356 TL ile 742.971 TL arasında değişmektedir. Bu para cezalarının miktarı usulsüzlük ya da yanlışlık yapılan kanunu maddelerine göre değişmektedir. Bu cezalarda 5253 sayılı Dernekler Kanunu, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve 2820 sayılı Siyasi partiler kanunu esas alınmaktadır.

2022 Yılı Dernek Cezaları

Aşağıda yazılı olan ve yeniden değerlendirme oranı ile hesaplanmış dernek cezaları ile karşılaşmamak için alanında uzman profesyonel danışmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz. ELKA GROUP STK Geliştirme ve İdari Hizmetler olarak tüm süreçlerde sizlerin yanında yer almaktayız. Sürpriz dernek cezaları ile karşılaşmamak için bizlerle iletişime geçebilir, destek alabilirsiniz.

5253 Sayılı Kanun Kapsamında Cezalar

Madde 32/a: Dernek kurma hakkına sahip olmadıkları halde dernek kuranlar veya derneklere üye olmaları kanunlarla yasaklandığı halde dernek üyesi olanlar ile derneklere üye olması kanunlarla yasaklanmış kişileri bilerek dernek üyeliğine kabul eden veya kaydını silmeyen veya dernek üyesi iken derneklere üye olma hakkını kaybeden kişileri dernek üyeliğinden silmeyen dernek yöneticileri 2356 TL idari para cezası ile cezalandırılır.

Madde 32/b: Genel Kurul toplantılarını kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak veya dernek merkezinin bulunduğu veya tüzüğünde belirtilen yer dışında yapan dernek yöneticileri 2356 TL’ye kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Mahkemece, kanun ve tüzük hükümlerine aykırı olarak yapılan genel kurul toplantılarının iptaline de karar verilebilir.

Madde 32/d : Derneğe ait tutulması gereken defter veya kayıtları tutmayan dernek yöneticileri 2356 TL idari para cezası ile cezalandırılır.

Madde 32/e: Genel kurul ve diğer dernek organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştıranlar ve defter veya kayıtları tahrif veya yok edenler veya gizleyenler, fiilleri daha ağır bir cezayı gerektirmediği takdirde altı aydan iki yıla kadar hapis ve 4725 TL’ye kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.

Madde 32/g: Yetkili mercilerin izni olmaksızın yabancı derneklerin Türkiye’de temsilciliklerini veya şubelerini açanlar, faaliyetlerini yürütenler, bu derneklerle işbirliğinde bulunanlar veya bu dernekleri üye kabul edenler 4725 TL’ye kadar para cezası ile cezalandırılır ve izinsiz açılan şube veya temsilciliğin de kapatılmasına karar verilir.

Madde 32/h: Basımevleri, dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgelerini bastıktan sonra, bu belgelerin seri ve sıra numaralarını 15 gün içinde mülki idare amirliğine bildirmek zorundadır. Bu maddede belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyen basımevi yöneticileri 2386 TL idari para cezası ile cezalandırılır.

Madde 32/ı:  Derneklerin iş ve işlemlerinde, bu Kanun ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile bunlara dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerin hükümlerine aykırılık tespit edilmesi halinde, konusu suç teşkil etmeyen hata ve noksanlıkların mülkî idare amirinin yazılı istemi üzerine, ilgili dernek tarafından otuz gün içerisinde giderilmesi zorunludur. Bu maddede yer alan zorunluluğa uymayanlar 457 TL idari para cezası ile cezalandırılır.

Madde 32/l: 21, 22, 23 ve 24. maddelerde belirtilen bildirim yükümlülüğünü ve 19. maddede belirtilen beyanname verme yükümlülüğünü yerine getirmeyen dernek yöneticilerine  2386 TL idari para cezası ile verilir.

Madde 32/m: 26. maddede belirtilen tesisleri izinsiz açan dernek yöneticileri, 2386 TL’ye kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve tesisin kapatılmasına da karar verilebilir.

Madde 32/r: 31. maddede öngörülen zorunluluğa uymayanlar 4725 TL idari para cezası ile cezalandırılır.

Yukarıda yer alan dernek cezaları ile ilişkili 5253 sayılı kanununun 6. bölümüne bakabilirsiniz.

2860 Sayılı Yardım Toplamam Kanunu Kapsamında Cezalar

Madde 29:

  • Yardım toplama kanunu hükümlerine aykırı olarak izinsiz yardım toplayanlara beş bin Türk lirasından yüz bin Türk lirasına kadar idari para cezası verilir. İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde ise 10.000 Türk lirasından 200.000 Türk lirasına kadar idari para cezası verilir.
  • İzinsiz yardım toplanmasına yer ve imkân sağlayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 5000 TL idari para cezası ile cezalandırılır.
  • İzin vermeye yetkili makamın izin verdiği yer dışında yardım toplayanlar, uyarılmalarına rağmen bu faaliyeti sonlandırmazsa 5.000 TL’den  25.000 TL’ye kadar idari para cezası ile cezalandırılır.

Kanun kapsamındaki cezalara 2022 yılı için yeniden değerlendirme oranı uygulanmamıştır. Detaylar için 2860 sayılı kanuna göz atabilirsiniz.

Not: Dernekler yönetmeliği 31, 47 ve 49. maddelere ilişkin yapılacak olan usulsüzlüklerde 7430 TL ile 743.040 TL idari para cezası uygulanacaktır. Bu maddeler dernek defterlerinin usulüne ve esasına uygun olarak tutulması ve Kamu yararı statüsüne sahip olan derneklerin yönetmeliği uyması kararında belirlenmiştir.

Dernek cezaları sadece idari para cezalarından oluşmamaktadır. Yapılacak olan bazı usulsüzlüklerde hem idari hem de adli cezalar dernek yöneticilerini bekliyor olacaktır. Bu cezalar sadece bilinçli ve taksirli olarak suç işleyenlere yazılmaz. Bildirim sürelerini geciktirmeniz, defter kayıtlarında yapılacak olan hatalar, dernek banka hesabına yatırmanız gereken tutarları farklı olarak tahsil etmeniz gibi sehven yapılan hatalarda da cezalar ile karşılaşırsınız.

ELKA GROUP STK Geliştirme Hizmetleri olarak tüm STK gönüllülerinin yanında yer almaktayız. Sürpriz cezalar ile karşılaşmamak ya da cezai tehlikelere karşı önlem almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir