Dernek kuruluş işlemleri tamamlandıktan sonra dernek defterlerini alıp, tasdik ettirmeniz gerekmektedir. Dernek defterlerinin tasdiki noterde ya da il sivil toplum müdürlüğünden yaptırılabilir. Kamu yararına çalışan ve yıllık geliri belirli bir miktarın üzerinden olan dernekler bilanço usulü defter tutarken, bunlar dışında kalan dernekler işletme hesabına göre defter tutmakla mükelleftirler. İşletme hesabına göre defter tutma hakkı olan dernekler, aynı zamanda isteğe bağlı olarak bilanço usulü defter tutabilirler. Tüm bu defterlerin hatasız bir şekilde tutulması için dernek muhasebesi alanında uzman olan şirketlerden hizmet almanız gerekiyor.

Dernek Muhasebesi
Dernek Muhasebesi

Karar defteri, üye kayıt defteri ve evrak kayıt defteri gibi dernek defterleri dernek üyeleri tarafından tutulabilirken, işletme defteri ya da yevmiye defteri ile büyük defterin uzmanlar tarafından kayıt altına alınması gerekir. İşletme hesabı defteri başlangıç esasında gelir ve gider kayıtlarını deftere işlemek gibi görünebilir. Ancak dernekler tarafından her yıl verilecek olan beyannamelerde hesapların mahsuplaştırılması işlemi yapılmalıdır. Bu işlemin beyanname doldurma esasına uygun olarak yapılabilmesi için dernek muhasebesi alanında uzman bir mali müşavirlik ile çalışmalısınız.

ELKA STK Geliştirme ve İdari Hizmetler olarak bünyemizde bulunan mali müşavirlik hizmeti ile sizlere tüm süreçlerde destek olmaktayız. Sadece dernek ve vakıflara hizmet veriyor olmamız, sürpriz dernek cezaları ile karşılaşmanızın önüne geçmektedir. Engin tecrübemizden faydalanmak ve 1500+ mutlu dernek arasında yerinizi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Dernek Muhasebesi Tutulması

Kurmuş olduğunuz dernekte hangi defterleri tutacağınızı belirlemelisiniz. Kamu yararına çalışan dernekler bilanço usulü defter tutmak zorundadırlar. Bununla birlikte 2005 yılında belirlenen ve her yıl Maliye Bakanlığınca arttırılan  belirli bir limitinin üzerinde geliri olan dernekler bilanço usulü defter tutmakla mükelleftirler.

Bilanço usulü defter tutan dernekler Vergi Usul kanunu ve Maliye Bakanlığınca belirlenen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri çerçevesinde defter tutarlar. Bilanço usulü defter tutan dernekler:

  • Yevmiye Defteri
  • Büyük Defter
  • Envanter Kayıt Defteri
  • Evrak Kayıt Defteri
  • Karar Defteri
  • Üye Kaydı Defteri

yukarıdaki defterleri zorunlu olarak tutarlar. Her yılın son ayı defterlerin ara tasdik ettirilmesi zorunludur. İşletme hesabına göre defter tutan derneklerde defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Bu nedenle yıl sonu defter tasdiki zorunluluğu sadece bilanço usulü kayıt tutan dernekler için zorunludur. İşletme hesabına göre defter tutan dernekler ise:

  • İşletme hesabı defteri
  • Karar defteri
  • Üye kayıt defteri
  • Evrak kayıt Defteri

yukarıdaki defterler ise sadece işletme hesabına göre kayıt tutan dernekler için zorunludur. Eğer dernek iktisadi işletmesi mevcutsa, iktisadi işletmede bilanço usulü kayıt tutulması gerekmektedir. Ancak dernek aynı zamanda işletme hesabına göre defter tutmaya devam edebilir.

Dernek Muhasebesi Ücreti

Öncelik İSMMMO tarafından mali müşavirlik hizmetleri ile ilgili belirlenmiş olan asgari fiyat tarifesinin olduğunun bilinmesi gerekir. Firmamız bu asgari fiyat tarifesine uymakla birlikte, dernek ve STK’ların taleplerine yönelik dernek muhasebesi ücreti belirlemektedir.

Normal bir işletme sadece Vergi Usul Kanunu, Maliye Bakanlığı bildirileri ve Muhasebe Sistemi Uygulama Tebliğlerine bağlı iken, dernekler aynı zamanda Dernekler yönetmeliği ve kanununa uygun olarak defter tutmakla mükelleftirler. Bu doğrultuda almış olacağınız hizmet sadece mali müşavirlik değil, defter tutma esasları gereği sizlere danışmanlık da yapılacaktır. Defter üzerinde yapılabilecek tahribat ya da sehven hatalarda 1730 TL ile 545.500 TL arasında ceza ile karşılaşabileceksiniz.

İktisadi İşletme Muhasebesi

Dernekler tarafından gelir elde edilen bir işletme var ise, Kurumlar Vergisi mükellefi olarak kayıt yaptırılması zorunludur. Bu işletme dernek lokali olsa ve hatta sadece maliyeti çıkarmak amaç satış yapılsa bile vergi mükellefi olunması zorunludur. Bunun en büyük nedeni diğer tacirler ile arada yaşanabilecek olan haksız rekabetin önüne geçmektir. Dernek bu durumda tacir unvanını kazanacaktır.

İktisadi işletmeler tarafından bilanço usulüne göre defter tutulur. Mali müşavirlik tarafından isteğe bağlı olarak dernekte bilanço usulü defter tutulabilir ya da işletme hesabına göre de kayıt tutulabilir. İktisadi işletmeden elde edilecek olan kâr derneğe gelir olarak aktarılır.

Not: Dernekler tarafından işletme hesabına göre defter tutuluyorsa, muhasebeci tutmak zorunlu değildir. Ancak yıl sonu hesap mahsuplaştırma işleminde yapılacak olan 0,10 TL’lik bir yanlış, hatalı beyanname vermenize neden olacaktır. Bu 0,10 TL’lik yanlış bir sonraki yılın hesaplarında da karşınıza çıkacaktır. Risk almamak ve sürpriz cezalar ile karşılaşmamak için, bizleri arayıp ücretsiz bilgi alabilirsiniz.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir