Dernek kuruluş işlemlerini gerçekleştirdikten sonra dernek defterlerini almak ve tasdik ettirmek öncelikli olarak yapılacak olan işlemler arasında yer alır. Karar defteri ile karar alınıp, üye defteri ile yeni kayıtlar yapılır ve diğer defterler ile birlikte dernek yönetim süreçlerini aktif bir şekilde yürütmüş olursunuz. Tabi tek ihtiyaç duyulan materyaller dernek defterleri değildir. Derneğe ait makbuzlarının anlaşmalı matbaalarda basımı, mühür ve kaşe yapımı, derneğe ait kapak dosya ve özel kırtasiyecilik ürünlerinin temini başlangıç aşamasında halletmeniz gereken önemli işler arasındadır.

Dernek Matbaası
Dernek Matbaası – Dernek Matbaacılık

ELKA GROUP STK Geliştirme Hizmetleri olarak sivil toplum gönüllülerine dernek yönetim süreçlerinde destek olmaktayız. Bünyemizde bulunan  Dernek Matbaacılık hizmetleri ile standartlara uygun, kaliteli ve kullanışlı dernek kırtasiyecilik malzemeleri üretmekteyiz.

Dernek Defterleri Basımı 

Dernek defterleri 5253 sayılı kanununa göre ELKA GROUP bünyesinde bulunan matbaada basımı gerçekleştirilmektedir. 96 yaprak, 80 gram 1. kalite hamur kullanılıp, deri kapaklı olarak basımı gerçekleştirilir. Karar defteri, üye kayıt defteri, evrak kayıt defteri ve işletme hesabı defterini bizleri arayarak ya da ilgili kanallar üzerinden sipariş vererek tedarik edebilirsiniz. Dernek defterlerinin standartlara uygun ve yıpranmaması adına minimum 80 gram kullanılarak basılmış olmasına dikkat etmelisiniz. 40 gramlık hamurla basılmış, sadece selefonlu kapağa sahip olup ucuz gözüken defterler kullanım sürecinde hasar görmektedir. Bu durumda zayi belgesi talep etmeniz derneğiniz için daha maliyetli olacaktır.

Dernek Makbuzu Basımı

Dernek makbuzu basım işlemlerinin anlaşmalı matbaalar tarafından yapılması ve yaptırılması zorunludur. Burada anlaşmalı olmasından kasıt, yapılan basım işlemi sonrasında matbaa tarafından İl Sivil Toplum Müdürlüğüne bildirimde bulunulmasıdır. Bildirimde bulunulmadığı taktirde basımı gerçekleştirilen makbuzlar geçersiz sayılı ve basım yapan matbaaya 2356 TL’den başlayan tutarda ceza kesilir.

4 adet dernek makbuzu bulunmaktadır. Bu makbuzlar:

  • Alındı Belgesi Bağış Makbuzu: Dernek gelirlerinin tahsil edilmesinde kullanılır. Yetki dernek saymanında olur ve yönetim kurulunca yetki verilmiş olan üyelere belirli bir adette sayman gözetiminde imza karşılığında verilir ve imza karşılığında geri alınır. Sert uçlu tükenmez kalem ile doldurulur. Hata yapılması durumunda karalanmaz, üzeri çizilir ve gerekirse paraf atılır.
  • Gider Pusulası: Dernek tarafından yapılan ve faturalandırılamayan harcamalarda gider pusulası kullanılır.  EK_13 Gider Makbuzu Formunda gider makbuzunun nasıl basılması gerektiği örneği ile belirtilmiştir. Gelir Vergisi Kanunu 94. madde ve 213 saylı Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası düzenlenmelidir. Bankalardan alınan makbuz ve alışveriş fişleri de gider makbuzu olarak kullanılabilir.
  • Ayni Yardım Teslim Belgesi: Dernekler tarafından kişi ve kuruluşlara yapılacak olan bedelsiz mal ve hizmet yardımlarında ayni yardım teslim belgesi düzenlenir. Makbuzun basım esasları EK-14 formunda belirtilmiştir.
  • Ayni Bağış Alındı Belgesi: Kişi, kurum ve kuruluşlardan bedelsiz mal ve hizmet alınacak ise EK-15 formunda yer alan ayni bağış alındı belgesi düzenlenir.

Dernek makbuzları 5253 sayılı Dernekler Yönetmeliği Ek-13, Ek-14 ve Ek-15 ve EK-17’de gösterilen biçim, boyut ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. 

Dernek makbuzu basım işlemi için yönetim kurulunca karar alıp, alınan karar defterinin ilgi sayfasının fotokopisi ile bizlere başvuruda bulunabilir, dernek mühür veya kaşesi ile de dernek makbuzlarını teslim alabilirsiniz. Dernek makbuzu basımı kararı aşağıdaki örnekte yer aldığı gibi alınmalıdır.

Yönetim Kurulu ……… başkanlığında  …/…/20.. tarihinde dernek merkezinde toplanarak aşağıdaki kararı almıştır.  ……….  Matbaasında, (A) serili 000001’de başlayıp, 000500’de biten (10) on  Cilt Alındı belgesi  (Bağış Makbuzu), (A) serili 000001’de başlayıp, 000250’de son bulan (5) beş cilt Gider Makbuzu, (A) serili 000000l’de başlayıp, 0000100’de son bulan (2) beş cilt Ayni Yardım Alındı Belgesi, (A) serili 000000l’de başlayıp, 0000250’de son bulan (5) beş cilt Ayni Yardım Teslim Belgesi bastırılan  tüm ciltlerin saymanımız ………..  tarafından Matbaadan teslim alınmasına,  karar verilmiştir.

Dernek Kırtasiyecilik ve Baskı İşlemleri

Dernek matbaası ihtiyaçlarınız sadece yukarda yer alan dernek defterleri ve makbuzundan ibaret olmayacaktır. Bunlarla birlikte dernek kaşesinin çıkarılması ve derneğe ait promosyon ürünlerinin basılması gibi devam edebilir. Özellikle dernek adını duyurmak için yapılan baskı ve promosyon süreci reklam açısından büyük avantaj sağlamaktadır. 

ELKA GROUP olarak tüm baskı ve promosyon malzemeleri üretim sürecini, bünyemizde bulunan Dernek Matbaacılık Hizmetleri ile tamamlamaktayız. 1500+ dernek kuruluş ve yönetim sürecinde yer almış olmanın verdiği tecrübe ile sizler adına bürokratik işlemleri tamamlıyoruz. Detaylı bilgi almak için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Yok

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir